Første bøde fra Datatilsynet – hvad går det ud på?

Ulrik Nohr Ulrik Nohr,
I kølvandet på Datatilsynets mange tilsynsbesøg i løbet af efteråret, er den første politianmeldelse nu indgivet – det blev til en politianmeldelse og et bødeoplæg på 1,2 mio. kr. til Taxa 4x35! Hvad skete der? Den 25. marts 2019 offentliggjorde Datatilsynet, at den har politianmeldt og indstillet virksomheden Taxa 4X35 til en bøde på 1,2 mio. kr. for overtrædelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen. 8.873.333 taxature blev gemt med personhenførbare oplysninger i længere tid end nødvendigt og uden sagligt formål. Taxa 4X35 indsamler data om kundernes ture i et system, hvor bl.a. kundens navn, telefonnummer og turen fremgår. I forhold til GDPR havde de fastsat, at data blev anonymiseret efter 2 år, men det var alene navnet på kunden, der blev slettet. Kundens telefonnummer fremgik fortsat, og denne oplysning blev først slettet efter 5 år. Da kundens telefonnummer er en personhenførbar oplysning, var der ikke sket anonymisering efter 2 år, og Taxa 4X35 kunne ikke påvise, at de havde hjemmel til at gemme oplysningerne i 5 år. Derudover konstaterede Datatilsynet, at tilgangen til sletning generelt var overfladisk og mangelfuld i selskabet. Alt i alt er der fire grunde for politianmeldelsen (link til udtalelsen): At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i… Read More